elaS gnirpS - חגיגת מבצעים כל האתר עד %06 הנחה + %01 אקסטרה >> קוד קופון: 01gnirpS

תקנון האתר

תקנון רכישה והסכם הזמנה באתר “קרפטים”:

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר “קרפטים” (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין “קרפטים שטיחים בע”מ” (להלן: “מפעילת האתר”). קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ואו הזמנה באתר.

הזמנת הפריטים בהזמנתי נבדקו על ידי, בחנתי את התאמתם לצרכיי, בדקתי את מידותיהם, עיצובם וצבעם ואישרתי את הזמנתי זו.
ידוע לי כי המוצרים המוצגים בפרסום, הינם לדוגמא ולצורך המחשה בלבד, השטיחים מיוצרים בעבודת יד ועל כן אינם סימטריים ושונים זה מיזה במילימטרים בודדים.
ידוע לי כי אחריות על מידות החדר, מיקום וסידור המוצרים בחדר הינו שלי בלבד.

ביטול עסקה עקב פגם במוצר:
במידה ונתקבל מוצר פגום והרוכש גילה זאת תוך 14 יום מקבלתו, המוצר הפגום יוחלף במוצר חדש זהה על חשבוננו.
במידה ולא קיים במלאי מוצר זהה, יתאפשר לרוכש לקבל מוצר מקביל/דומה באותה רמת מחיר (ההחלפה על חשבוננו) או לבטל את העסקה ללא כל עמלת ביטול עסקה.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אנו נגיע לאסוף את המוצר מהלקוח על חשבוננו בתנאי ששמר את אריזת המוצר כפי שנשלחה.

החברה לא תישא בכל אחריות בגין איחור במועד אספקה/פגם במוצר הנובעים מ”כשל באספקה” של חברת המשלוחים החיצונית.

החברה תעשה כל אשר ביכולתה למנוע מצב של “כשל באספקה”.

החברה מחויבת לספק רק מוצר ששולם במלואו.

ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר:
על פי חוק הגנת הצרכן 1981, ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא”ל/דואר.
החזרת המוצרים תיעשה אל מחסני החברה.
המוצרים יוחזרו ע”י הרוכש, באחריותו ועל חשבונו.
המוצרים יוחזרו כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
על המוצרים המוחזרים ועל האריזה להיות שלמים ותקינים.

בעת ביטול עסקה כספו של הרוכש יוחזר לו תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת המוצרים למחסני החברה,
למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.
החזר התשלום לרוכש יתבצע באותו אמצעי תשלום בו שילם הרוכש.
התשלום עבור המשלוח (אם בוצע) לא יוחזר לרוכש.

על אריזות שנפתחו ובלבד שלא נעשה כל שימוש במוצר, החברה תגבה 5% ממחיר המוצר.
עמלת קיפול ואריזה מחדש ומכירתו כיד שנייה וזאת בנוסף לעמלת ביטול העסקה שבסעיף 3 לעיל. (סה”כ 25% מהמוצר).
על אלה ינוכו גם דמי המשלוח (אם היה כזה) לפי המפורט לעיל.
על הרוכש לוודא מראש שהמוצר מתאים לו ו/או למשפחתו, הן מבחינת מידות והן מבחינת התאמה לביתו ו/או ללכל מקום אחר.

חידודים:
מוצרים שנאספו באיסוף עצמי הינם ללא אחריות כלל.
לא ניתן לבטל עסקה ולא יתקבלו החזרות מוצרים לאחר 14 ימים ממועד קבלתם גם אם הלקוח פתח את האריזה לאחר 14 ימים מקבלתה.

החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הרוכש לכל נזק ישיר, עקיף, גופני ו/או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר ו/או שימוש במוצרים.

בכל מקרה לא יעלה גובה הפיצוי ללקוח/רוכש/צד ג’, על סכום הרכישה אותו שילם לחברה.